Multiinstrumentalisten, motivationshöjaren, människokännaren,

medarbetaren, mediamannen, mångsysslaren,...

MÖT MAGISTER MARCUSHär har Ni mig, Marcus Nyrén, en 40-årig nyfiken ”ung man”, som brinner för Höganäs kommun!

Detta varumärke vårdar jag ömt, som grundskollärare på den populära Jonstorpsenheten.

Här används min kreativitet, för att motivera mina adepter mot målet.

Under drygt 15 år som pedagog här, har jag utvecklat stor social kompetens och förståelse för människor.

Ofta prövas min förmåga i att vara drivande, nytänkande och idérik.


Arbetsdagarna fylls av att kommunicera lättbegripligt och mottagaranpassat, inom en mängd områden på kort tid.

Detta arbete gynnas av mitt stora intresse för IKT (Informations- och KommunikationsTeknik).


Genom att integrera IKT i undervisningen, engagerar vi eleverna.


 "Man lär så länge man (har e-)lever!"


Jag inspireras av att skriva låtar om faktaområden och sammanhang, som är högaktuella i undervisningen. Det gör att jag ofta får uppleva hur det känns när 50-talet barn och ungdomar vrålar med i mina egna kompositioner. På så vis är jag övertygad om att eleverna lär sig lättare också.

Skolan blir aldrig statisk och varje dag innehåller nya utmaningar. Mycket av spänningen finns i, att inte riktigt veta hur arbetsdagen blir. Mötet med eleverna är oslagbart! Att vara "Magister Marcus" med en stor grupp barn och ungdomar, är verkligen tillfredsställande. Efter mina år i Jonstorp och dess skola, har detta också utvecklat mitt personliga varumärke.


Som framgångsrik lärare kombinerar jag bl a följande egenskaper:


 • entusiastisk
 • multimusikalisk
 • riktigt social kompetent
 • utmärkt människokännedom
 • bred i mina kunskaper - stor allmänbildning
 • sällsynt förmåga att uttrycka mig på många olika nivåer
 • nytänkande och idérik
 • talang för textförfattande
 • IKT-informationskompetent (PIM-utbildad och antagen till journalistutbildningen i Lund hösten 2013)
 • håller mig ständigt ajour med adepternas vardag
 • drivande i utvecklingsarbetet på arbetsplatsen
 • humoristisk mm


Magister Marcus musikalitet


Min musikalitet och unika talang för att utforma slagkraftiga texter och sånger inom flertalet områden (som värdegrundsarbete, person-skildringar, historia, geografiska platser mm) kommer väl till pass, i relationen till mina adepter. Denna spetskompetens bejakar korta, fyndiga och lättbegripliga formuleringar.


Chefer och kollegor framhäver mig som en enastående stämningshöjare och en förebild kring idérikedom och samarbete. Min passion för peda-gogiska frågor, samt kompetensen i att förklara svårbegripliga områden på ett lättförståeligt sätt, har jag stor nytta av i arbetet som lärare.
Copyright © All Rights Reserved